Vlastnosti a výhody programu Ring

Výsledky sú k dispozícii tak v numerickej podobe (ako koeficient zaťaženie vedúci k porušeniu), ako aj graficky.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Vysoko kvalitná vizualizácia modelu a mechanizmu porušenia, ktoré uľahčujú porozumenie správaniu konštrukcie.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Riešenie viacpoľových mostov bez nutnosti manuálneho vyrovnávania tlakov v pilieroch.

Vie identifikovať širokú škálu možných typov porušenia napr. 3 alebo 4 kĺby, ušmyknutie, pre jedno alebo viac polí.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Individuálne zmeny vlastností jednotlivých blokov a škár.

Umožňuje napríklad modelovať miestne poškodenie, alebo škáry s uvoľnenou maltou.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Zabudované modely zaťaženia železničnou dopravou (vyvinuté v spolupráci s UIC - Medzinárodnou železničnou úniou):

Rýchle stanovenie zaťažiteľnosti pre železničné mosty.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Zabudované modely zaťaženia cestnou dopravou:

Rýchle stanovenie zaťažiteľnosti pre cestné mosty.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Automatická analýza viacpoľových mostov:

Nájdenie spôsobu odozvy konštrukcie (ktorý môže byť často neočakávaný) bez nutnosti zložitého manuálneho vyrovnávania tlakovej čiary.

Porušenie ušmyknutím:

V niektorých prípadoch môže byť rozhodujúce. Nie je možné stanoviť väčšinou obdobných programov.

Analýza sadania:

Umožňuje lepšie porozumenie príčinám vzniknutých trhlín a jednoduché určenie výsledných ciest prenosu zaťaženia.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Overenie:

Výsledky programu sú overené množstvom náročných testov, ktoré prebehli v nedávnej minulosti a pokračujú aj naďalej.

Zvyšuje Vašu istotu a spoľahlivosť výsledkov.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Editor vlastností umožňuje zadávať miestne zmeny pre bloky a škáry:

Na rozdiel od jednoduchých metód netreba zbytočne redukovať celkovú únosnosť napr. znížením hrúbky klenby kvôli lokálnym defektom.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Jednoduchosť použitia:

Sprievodca procesom zadávaní nového problému.

Praktické skúsenosti projektantov hovoria, že práca s programom je jednoduchšia ako riešenie pomocou tradičnej metódy MEXE.

Pokročilé vlastnosti programu sú k dispozícii, kedykoľvek sa požaduje.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Kontextová on-line nápoveda:

Nápoveda je tam, kde ju potrebujete.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Rozsiahla dokumentácia:

Je k dispozícii množstvo odborných materiálov o správaní murovaných klenbových mostov aj o fungovaniu vlastného programu a jeho overení.

Metóda analýzy tuhých blokov:

Je doporučovaná radom predpisov a odbornej literatúry (napr. CIRIA).

Spoľahlivé nájdenie najkritickejšieho spôsobu porušenia, bez ohľadu na zadaný tvar konštrukcie.

Vizualizácia možných mechanizmov porušenia:

Umožní nielen Vám, ale aj ľuďom menej odborne zdatným názorne pochopiť fungovanie analyzované konštrukcie.

Možnosť zadať výstuž:

Možno analyzovať aj klenby z vystuženého muriva alebo betónu.

Široký výber preddefinovaných tvarov klenieb:

Jednoduché zadanie profilu klenby segmentového, eliptického alebo lomeného tvaru. Je možné tiež zadanie individuálneho užívateľského tvaru profilu napr. podľa presného zamerania.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.