Cenník programu Ring

Platnosť cenníka od 1.2.2015.

Typy zákazníkov

Z1
Firmy - právnické aj fyzické osoby s viac ako štyrmi zamestnancami.

Z2 Sleva 26 %
Firmy - právnické aj fyzické osoby s maximálne štyrmi zamestnancami.

Z3 Sleva 52 %
Fyzické osoby - SZČO bez zamestnancov.

Typy licencií

Jednotlivé licencie sa nijako nelíšia vo funkčnosti programu, jediný rozdiel je v prenosnosti a množstve povolených užívateľov.

Basic
Licencia je viazaná na jeden počítač.

Flexible
USB kľúč umožňuje použitie na ľubovoľnom počítači.

Network
Sieťová licencia umožňuje použitie na ľubovoľnom počítači v ľubovolnej firemnej pobočke v SR. Prístup k licencii v každom okamihu pre jedného užívateľa.

Network Plus
Sieťová licencia umožňuje použitie na ľubovoľnom počítači v akejkoľvek firemnej pobočke v rámci svetadielu. Prístup k licencii v každom okamihu pre jedného užívateľa.

Cenník pre zákazníkov Z1

Cena za prvú a ďalšie licencie v EUR bez DPH:

Licencia Počet licencií 1. 2. 3. 4. 5. 6.+
Basic 3 100 2 480 2 170 1 860 1 550 Indiv.
Flexible 3 400 2 720 2 380 2 040 1 700 Indiv.
Network 4 300 3 440 3 010 2 580 2 150 Indiv.
Network Plus 5 600 4 480 3 920 3 360 2 800 Indiv.
Cenník pre zákazníkov Z2

Cena za prvú a ďalšie licencie v EUR bez DPH:

Licencia Počet licencií 1. 2.
Basic 2 290 1 832
Flexible 2 520 2 016
Network 3 180 2 544
Cenník pre zákazníkov Z3

Cena za jednu licenciu v EUR bez DPH:

Licencia Počet licencií 1
Basic 1 490
Flexible 1 630
Zľava pre členov UIC

Logo UIC Pre členov UIC (Medzinárodná železničná únia) je poskytovaná špeciálna zľava na program RING. Výška zľavy v závislosti od množstva a typu licencií bude ponúknutá predajcom individuálne. Vyžiadajte si, prosím, bližšie informácie.

Podpora a údržba

Prístup ku všetkým veľkým i malým aktualizáciám softwaru po dobu trvania zmluvy.

Plná podpora telefonicky alebo emailom plus prístup k vyhradenému portálu podpory na www.limitstate.com, ktorý umožňuje užívateľovi klásť otázky online a vyhľadávať odpovede na časté otázky.

Prístup k súkromnej oblasti www.limitstate.com, ktorá obsahuje užitočnú literatúru a dokumenty ku školeniu, inak nedostupné.

Prvých 6 mesiacov podpory a údržby je zadarmo zahrnuté v cene licencie, neskôr je cena ročne 20% z príslušnej cenníkovej ceny. Zmluva o podpore a údržbe je nevyhnutná pre obnovenie licencie na ďalší rok.

Akademické licencie

LimitState ponúka možnosť akademických licencií programu Ring, výhradne pre nekomerčné použitie - vzdelávanie a výskum. Pre informácie o tejto možnosti nás kontaktujte pomocou formulára na stránke objednať. Dohodneme s Vami individuálne podmienky licencie.

Podmienky zliav

Neexistuje žiadny právny nárok na zľavu. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke a zľavu zamietnuť bez povinnosti zdôvodnenia. Zákazník môže byť v prípade nejasností požiadaný o doplňujúce údaje, bez ktorých nie je možné zľavy poskytnúť.