Typ zákazníka

Ceny programov sú stanovené pre jednotlivé typy zákazníkov odlišne. Využite možnosti zliav pre malé firmy (26 %) a SZČO bez zamestnancov (52 %). Pre väčšie firmy sú k dispozícii množstevné zľavy pri objednaní viac licencií v jednej objednávke až 30%. Špeciálna zľava platí pre členov UIC, informácie k tejto zľave na vyžiadanie. Viac podrobností viď cenník programov.

Z1 Firmy - právnické aj fyzické osoby s viac ako štyrmi zamestnancami. Komerčné použitie.

Z2 Firmy - právnické aj fyzické osoby s maximálne štyrmi zamestnancami. Komerčné použitie.

Z3 Fyzické osoby - SZČO bez zamestnancov. Komerčné použitie.

Z4 Akademická licencia - vzdelávanie a výskum. Nekomerčné použitie.